Folúntais

Is rannóg líne den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitúil agus Oidhreachta í Seirbhís Náisiúnta Mheitéareolaíochta na hÉireann, Met Éireann agus is í an príomh-sholáthróir sa Stát í ar eolas i dtaobh na haimsire agus ar sheirbhísí gaolmhara.

 

 Comhaltacht Iardhochtúireachta le Met Éireann

Tá Met Éireann, rannán líne den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ag lorg léirithe spéise i gcomhaltacht taighde a thosóidh chomh luath agus is féidir. Seo a leanas cur síos ar an ról atá le líonadh.

Taighdeoir lardhochtúireachta – Cruthú Feabhsaithe Greille Paraiméadar Aeráide (Conradh ar Théarma Seasta)

Cuireann Met Éireann éagsúlacht de tháirgí greillithe ar fáil, idir léarscáileanna frasaíochta laethúla go dtí eangacha meánteochta fadtéarma, le húsáid laistigh agus lasmuigh den eagraíocht. Tá méadú ag teacht ar an éileamh atá ar na heangacha agus na léarscáileanna seo agus tá siad ag éirí mar chloch choirnéil i seachadadh seirbhísí aeráide Met Éireann agus mar sin tá sé riachtanach go léiríonn stóinsithe agus cruinn iad ar an bparaiméadar atá á cur i láthair.

Oibreoidh an t-iarrthóir rathúil le Rannóg na Seirbhísí Aeráide ar fhorbairt feidhmchlár i mbogearraí R ar féidir leo paraiméadair aeráide éagsúla a ghreilleáil go beacht agus go stóinsithe thar raon scálaí ama agus úsáid á baint as algartam úrscothach. Táthar ag súil go gcuimseoidh an táirge deiridh teicníochtaí idirshuíomh éagsúla agus modheolaíocht chun a gcruinneas a chinneadh agus an eangach is cruinne á tháirgeadh.

Roinn/Údarás Fostaithe

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann).

Earcaíocht

Tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann) ag earcú don phost seo faoina Ceadúnas Earcaíochta arna eisiúint ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus de réir Chód Cleachtais an CCSP.

Suíomh Gréasáin na Roinne Fostaithe/an Údaráis Fostaithe

www.met.ie

Suíomh

Ceanncheathrú Met Éireann, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9

Iarratais

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas ná Dé Domhnaigh an 28 Aibreán 2024 ag 5pm

Eolas Breise

Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil

Ba cheart d’iarratasóirí foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur isteach chuig recruitment@met.ie.

Tabhair faoi deara: ní mheastar ach iarratais a chuirtear isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil.

Eolas Breise (Candidate booklet)

Ráiteas Príobháideachta

Dáta Fógraíochta

An 27 Márta 2024

Dáta Deiridh le haghaidh Iarratas

Dé Domhnaigh an 28 Aibreán 2024 ag 5pm


Comhaltacht Iardhochtúireachta le Met Éireann

Tá Met Éireann, rannán líne den Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, ag lorg léirithe spéise i gcomhaltacht taighde a thosóidh chomh luath agus is féidir. Seo a leanas cur síos ar an ról atá le líonadh.

Taighdeoir lardhochtúireachta – Teagmhais báistí ard-déine gearrthréimhse sa todhchaí d’Éirinn. (Conradh ar théarma seasta).

Agus an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi ag oibriú i Rannóg na Seirbhísí Aeráide, forbróidh sé/sí samhail dianbháistí, atá bunaithe ar bhogearraí R, a thabharfaidh cuntas ar réamh-mheastacháin athraithe aeráide a thuar méideanna báistí ag aon láthair ar leith a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó úsáideoirí. Faoi láthair tá samhail dianbháistí ag Met Éireann atá bunaithe ar shonraí stairiúla, ach níl éifeachtaí aeráide atá ag athrú mar chuid di.

Fiosróidh an t-iarrthóir roghnaithe bealaí éagsúla chun samhail a fhorbairt trí scrúdú a chuimsíonn modheolaíocht reatha Met Éireann, agus ag an am céanna ag smaoineamh ar na cuir chuige a úsáideann seirbhísí meitéareolaíochta eile.

Leis an tástáil beifear in ann an tsamhail is fearr a shainaithint agus a fhorbairt tuilleadh agus beidh samhail dhoiciméadaithe dheiridh mar thoradh uirthi, mar aon le tacair sonraí agus léarscáileanna maidir le dianbháisteach.

Le haghaidh tuilleadh sonraí faoin bpost tabhair cuairt le do thoil ar www.met.ie/about-us/vacancies.

Roinn/Údarás Fostaithe

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann).

Earcaíocht

Tá an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (Met Éireann) ag earcú don phost seo faoina Ceadúnas Earcaíochta arna eisiúint ag an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus de réir Chód Cleachtais an CCSP.

Suíomh Gréasáin na Roinne Fostaithe/an Údaráis Fostaithe

www.met.ie

Suíomh

Ceanncheathrú Met Éireann, Glas Naíon, Baile Átha Cliath 9

Iarratais

Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas ná Dé Domhnaigh an 28 Aibreán 2024 ag 5pm

Eolas Breise

Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil

Ba cheart d’iarratasóirí foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur isteach chuig recruitment@met.ie.

Tabhair faoi deara nach mbreithneofar ach iarratais a chuirtear isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil.

Eolas Breise (Candidate booklet)

Ráiteas Príobháideachta

Dáta Fógraíochta

An 27 Márta 2024

Dáta Deiridh le haghaidh Iarratas

28 Aibreán 2024 ag 5pm