Seismeolaíocht

Tá Faireachlann Dhairbhre mar chuid de Líonra Náisiúnta Seismeach na hÉireann agus tá sé ar an stáisiún taifeadta seismí is sine in Éirinn, ag tógáil tomhas ó 1962. Chomh maith le méid agus láthair creathanna talún ar fud an domhain a ríomh, baineadh úsáid as sonraí a taifeadadh ag an stáisiún chun monatóireacht a dhéanamh ar thástáil núicléach agus ar thaighde eolaíochta.

Stáisiún Seismeach Fhaireachlann Dhairbhre

Tá sé suite 1,000 míle ó Dhroim an Atlantaigh Láir, tá an crios seismeach is gaire do stáisiún Dhairbhre i dtuaisceart Shasana, thart ar 350 míle ó bhaile, áit a ndearnadh taifeadadh ar chreathanna talún le méid áitiúil de 5. Níl sa ghníomhaíocht sheismeach nádúrtha ag an bhfaireachlann ach corraíl a tharlaíonn de bharr gaotha láidre agus gníomhaíocht thonnta fad Chósta an Atlantaigh.

Seismology Products&lt

Déantar taifeadadh i nDairbhre ar na hamanna a dtagann tonnta seismeacha; tomhaiseann muid na hamanna a dtagann tonnta seismeacha éagsúla: príomh thonnta (tonn P), tonnta tanáisteacha (tonn S) agus aon chéim eile a fheicimid ar an lorg .i. tonnta dhromchla.

Seoltar na sonraí chuig Institiúid Ard-léinn Bhaile Átha Cliath (DIAS) i gcomhair anailíse agus ansin chuig Ionaid Shonraí Domhanda. Cuirtear tús leis an anailís trí roghanna a aithint, .i. an t-am a dtagann tonnta nó céimeanna toinn a mharcáil. Ní mór am taistil a ríomh go cruinn chun folár cruinn a ríomh. Ós rud é go ngluaiseann tonnta P roinnt mhaith ciliméadair gach soicind, má bhíonn ríomh ama taistil fiú leath soicind as cor, d’fhéadfadh earráid de roinnt mhaith ciliméadair achair a bheith i gceist.

Crith talún Mhaigh Eo (60 km amach ó chósta Mhaigh Eo), 6 Meitheamh 2012: Méid 4

Fukushima an tSeapáin, 11 Márta 2011: Méid 9